KOLIMISTEENUS

Kui sind ootab ees suurem või väiksem kolimine, olgu selleks korter, eramaja või kontor, oleme valmis aitama. Kolimisteenuse näol on võimalik tellida ainult transport, kolimisteenuse täisteenus koos pakkimise ja markeerimisega ning kõik muud võimalikud sinna vahele jäävad variandid. Populaarseimaks kolimisteenuse lahenduseks kolimisel on transpordi tellimine koos 1-2 abilisega laadimisel.

Kolimisteenuse hinnakiri Kolimisteenuse paketid
KOLIMISTEENUSE LIIGID
Meie pakutavad kolimisteenused jagunevad kolme peamisesse kategooriasse:

Kolimisteenus veoteenusena
Kolimisteenus veoteenusena sisaldab endas transporti kaubikuga ilma laadimisabita. Peale ja mahalaadimise eest kannab hoolt tellija ning kogu kolimise vältel on meie kaubik transpordiks teie teenistuses. Sõidukordade arv algpunkti ja sihtpunkti vahel ei ole piiratud.

Kolimisteenus veoteenuse ja laadimisabiga
Kolimisteenuse liik, kus on peale- ja mahalaadimisel meie poolt abiks kas üks või kaks abilist kolimisel, vastavalt kliendi soovile ja vajadusele. Kui on aga soov ja võimalus ka ise kolimisprotsessis osaleda, saab soodsamalt hakkama tellides kolimisteenuse koos ühe abilisega. Sel puhul aitab juht kogu kolimise käigus tellijat asjade transportimisel. Tellides kolimisteenuse kahe abilisega on meie poolt kolimisel abistamas nii juht kui ka täiendav abiline. Selle variandi puhul saab muretult jätta esemete transportimise kogu kolimisprotsessi käigus meie hooleks. Kui aga kolitavaid esemeid on palju ning just väiksemaid esemeid, siis võib ka endapoolse abistamise korral olla mõistlik tellida kolimisteenus koos kahe abilisega. Kolimise käigus kulub suurem osa ajast peamiselt esemete transpordile kolitavalt pinnalt kaubikusse ning hiljem kaubikust uuele pinnale. Kahe abilise puhul võib kogu kolimisprotsessi kestus olla tunduvalt lühem ning seeläbi ka lõppkokkuvõttes soodsam.

Kolimisteenus täisteenusena
Kolimisteenuse täisteenuse puhul kanname hoolt kõigi kolimise etappide eest meie, kuid ka siin on võimalikud mitmed väikesed ja paindlikud variatsioonid vastvalt tellija soovidele ja vajadustele. Kolitavate esemete komplekteerimise, pakkimise ja markeerimise koos lahti pakkimisega võib jätta meie hooleks kas tervikuna või osaliselt. Soovi korral võib asjade pakkimise ning lahti pakkimise eest ka ise hoolt kanda ning meie ülesandeks jätta vaid mööbli demonteerimise ja monteerimise koos kõigi esemete transpordiga. Täisteenus hõlmab endas üldjuhul meiepoolset mööbli demonteerimist, transporti koos uuel pinnal monteerimise ja korrektse paigutusega ning väiksemate esemete pakkimist ja transporti või juba eelnevalt pakitud esemete transporti. Väiksemate esemete puhul pakitakse asjad meie poolt kastidesse, mis on markeeritud vastavalt ruumidele, kus nad on komplekteeritud ning esemete tüübile (näiteks „magamistuba-padjad“, või „köök-nõud“) - see hõlbustab märgatavalt hilisemat asjade lahti pakkimist. Kolimisteenuse täpsed ülesanded lepitakse kokku pakkumise tegemise käigus, arvestades kliendi soove ja eelistusi. Kolimisteenus täisteenusena võimaldab mugavat "võtmed kätte" lahendust, kus klient saab oma eelmisest elamisest uude asuda ümber muretult ja stressivabalt, jättes kõik kolimisega kaasnevad ülesanded ja kohustused meie lahendada.

KOLIMISTEENUSE KLIENDID
Kes on meie kolimisteenuse kliendid ning kellele on peamiselt see kolimisteenus suunatud??

Erakliendid
Korterite kolimine, majade kolimine, paarismajade ja ridaelamute kolimine on peamisteks eraisikutele suunatud kolimisteenuste liikideks. Korteritest majadeni on kolimisteenuse maht väga erinev - üürikorterite puhul kolitakse tihtipeale ilma mööblita ning kolimine kulgeb kiirelt. Majade puhul on ladusalt kulgeva kolimisprotsessi eelduseks eelnev kolitava terviku kaardistamine ning kolimisplaani koostamine. Läbimõeldud kolimine kulgeb muretumalt ning on kokkuvõttes nii ajaliselt tunduvalt säästlikum kui ka kliendile muretum.

Ärikliendid
Äriklientide puhul on peamisteks kategooriateks kontori kolimine, poe kolimine ning lao kolimine.
Kontorite kolimine - tulenevalt sellest, kas kolitakse koos mööbliga või ilma, võib kolimise maht olla üpris erinev. Mööbliga kolimise korral demonteerime mööbli, transpordime uuele kontoripinnale ning seal taas komplekteerime selle. Kogu bürootehnika saab korrektselt pakitud, markeeritud ning uues kohas oma uuele õigele kohale paigutatud. Dokumendid ja muud esemed võime pakkida, markeerida ja lahti pakkida meie või soovi korral saab seda teha ka tellija ise..
Poodide kolimine - poe kolimine võib hõlmata endas nii inventari kolimist, poe mööbli kolimist kui ka mõlemat. Ka siin on võimalikud erinevad lahenduse mahud veoteenusest täisteenuseni koos kogu inventari pakkimise ja lahti pakkimisega.
Ladude kolimine - kui laopind muudab asukohta, on vaja kogu praegusel laopinnal olev kaup toimetada uude asukohta ning siinkohal tuleme appi meie - teisaldame kogu laoseisu uude asukohta kiirelt ja sujuvalt, vajadusel ka nädalavahetusel, et ei tekiks häireid ega seisakuid poe töös.

KOLIMISTEENUSE HIND
Kuidas kujuneb kolimisteenuse hind? Lühike vastus sellele küsimusele on, et hind kujuneb vastavalt töö mahule ja keerukusele. Väiksema korteri ning ka mööblita kolimise võib kergelt ühele poole saada tunni ajaga. Kui tegemist on natuke suuremamahulise kolimisega, kus on vaja kolida ka mööbel ja kõik esemed, võib kolimine võtta pikema päeva jagu aega ning rohkem, kui tegemist on majaga ja/või vajab mööbel ka eelnevat demonteerimist ja hilisemat kokkupanekut.

KOLIMISTEENUSE EEST TASUMINE
Kuidas on võimalik kolimisteenuse eest tasuda? Oleme üritanud siinkohal teha kogu protsessi kliendi jaoks võimalikult mugavaks ning tavapärase sularahas tasumisele ning pangaülekandega arveldamisele lisaks pakume meie võimalust maksta kolimisteenuse ja veoteenuse eest ka kaardimaksega. Meil on alati kaasas mobiilne kaardimakseterminal, seega saab kolimisteenuse ja veoteenuse eest mugavalt tasuda ka kaardiga - makseterminal võtab vastu nii tavalisi pangakaarte kui ka viipemakse toega kaarte.

KOLIMISTENUSE AJAKULU
Kolimisteenuse ajakulu, nagu ka kolimisteenuse hind, sõltub kolimise keerukusest. Kui kolitavale pinnale on ligipääs raskendatud või esineb muid kolimise tavapärast tempot pärssivaid asjaolusid, võib kolimine võtta märgatavalt kauem aega. Seepärast on alati hea luua võimalikult head eeltingimused muretuks kolimiseks. Kui näiteks majal on parkimiskohtade defitsiit, siis oleks hea ette planeerida ning kindlustada parkimiskoht kolimisautole. Samuti oleks hea veenduda, et kogu transporditeekonnal kolitavalt pinnalt kaubikuni ei oleks takistusi. Sellised väikesed pisiasjad annavad suure efekti kolimisteenuse kulgemise ajalisele kokkuhoiule ja sujuvusele. Kolimistenuse ajakulu prognoosimine on keeruline ning omalt poolt saame öelda vaid indikatiivse kolimisele kuuluva aja, kuna kolimise käigus võib tulla ette ettenägematuid takistusi, teinekord kulgeb aga kõik oodatust sujvamalt ning kolimine möödub planeeritust märgatavalt kiiremini. Mida väiksem on kolimise maht, lihtsam ligipääas kolitavale pinnale ja sihtpunktile, seda täpsemalt on võimalik prognoosida kolimisele kuluvat aega.

KOLIMISEKS ETTEVALMISTAMINE
Kolimise sujuva kulgemise eelduseks on hea ja läbimõeldud ettevalmistus ning eelnev tegevuste planeerimine. Muretu kolimise põhikomponentideks on korrektne esemete komplekteerimine ja pakkimine, mis hõlbustab ka hilisemat asjade lahti pakkimist (õrnemaid esemeid sisaldavad pakid ja kastid on soovitav vastavalt markeerida) ja ka läbimõeldud transportimise järjekord.

KOLIMISTEENUSE TRANSPORDIVAHEND
Transportimisel kasutame kaubikut, mis on spetsiaalselt valitud pidades silmas optimaalseid veoteenuse ja kolimisteenuse osutamise tingimusi - kaubik on piisavalt ruumikas, et mahutada ära suur kogus asju ning samas sobilike gabariitidega, et pääseks kaubikuga hästi ligi kolitavatele objektidele - see muudab kolimise kulgemise tunduvalt lihtsamaks. Väga suure kolimisauto plussiks on kindlasti suur mahutamisvõime, kuid üldjuhul on ligipääsetavus korterelamutele ning ka eramaja hoovidesse keerukas ning see võib muuta kogu kolimise tunduvalt keerulisemaks ning ajakulukamaks.

Kaubaruumi andmed:
Pikkus— 3,73 meetrit
Laius— 1,76 meetrit
Kõrgus— 1,89 meetrit
Kandevõime 1314 kg