KOLIMISTEENUS


Kui sind ootab ees suurem või väiksem kolimine, olgu selleks korter, eramaja või kontor, oleme valmis aitama. Kolimisteenuse näol on võimalik tellida ainult transport, kolimisteenus täisteenusena koos kolitavate esemete pakkimise ja kastide markeerimisega ning kõik muud võimalikud sinna vahele jäävad variandid. Kolimisteenust pakume peamiselt Tallinnas ja Harjumaal, kuid ka üle Eesti ning ka riigipiiridest väljapoole ulatuvat rahvusvahelist kolimisteenust, kus peamiseks suunaks on Eesti - Soome suunal kolimine.
Soodne kolimisteenus algab heast ettevalmistusest ning läbimõeldud plaanist. Kõikide kolimist puudutavate küsimuste lahendamisega ja nõuannetega oleme alati hea meelega abiks.


Vaata hinnakirja Võta ühendust

Kolimistenuse liigid

Meie pakutavad kolimisteenused jagunevad kolme peamisesse kategooriasse:

Kolimisteenus veoteenusena

Kolimisteenus veoteenusena sisaldab endas transporti kaubikuga ilma laadimisabita. Peale ja mahalaadimise eest kannab hoolt tellija ning kogu kolimise vältel on meie kaubik transpordiks teie teenistuses. Sõidukordade arv algpunkti ja sihtpunkti vahel ei ole piiratud.

Kolimisteenus veoteenuse ja laadimisabiga

Kolimisteenuse liik, kus on peale- ja mahalaadimisel meie poolt abiks kas üks või kaks abilist kolimisel, vastavalt kliendi soovile ja vajadusele. Kui on aga soov ja võimalus ka ise kolimisprotsessis osaleda, saab soodsamalt hakkama tellides kolimisteenuse koos ühe abilisega. Sel puhul aitab juht kogu kolimise käigus tellijat asjade transportimisel. Tellides kolimisteenuse kahe abilisega on meie poolt kolimisel abistamas nii juht kui ka täiendav abiline. Selle variandi puhul saab muretult jätta esemete transportimise kogu kolimisprotsessi käigus meie hooleks. Kui aga kolitavaid esemeid on palju ning just väiksemaid esemeid, siis võib ka endapoolse abistamise korral olla mõistlik tellida kolimisteenus koos kahe abilisega. Kolimise käigus kulub suurem osa ajast peamiselt esemete transpordile kolitavalt pinnalt kaubikusse ning hiljem kaubikust uuele pinnale. Kahe abilise puhul võib kogu kolimisprotsessi kestus olla tunduvalt lühem ning seeläbi ka lõppkokkuvõttes soodsam.

Kolimisteenus täisteenusena

Kolimisteenuse täisteenuse puhul kanname hoolt kõigi kolimise etappide eest meie, kuid ka siin on võimalikud mitmed väikesed ja paindlikud variatsioonid vastvalt tellija soovidele ja vajadustele. Kolitavate esemete komplekteerimise, pakkimise ja markeerimise koos lahti pakkimisega võib jätta meie hooleks kas tervikuna või osaliselt. Soovi korral võib asjade pakkimise ning lahti pakkimise eest ka ise hoolt kanda ning meie ülesandeks jätta vaid mööbli demonteerimise ja monteerimise koos kõigi esemete transpordiga. Täisteenus hõlmab endas üldjuhul meiepoolset mööbli demonteerimist, transporti koos uuel pinnal monteerimise ja korrektse paigutusega ning väiksemate esemete pakkimist ja transporti või juba eelnevalt pakitud esemete transporti. Väiksemate esemete puhul pakitakse asjad meie poolt kastidesse, mis on markeeritud vastavalt ruumidele, kus nad on komplekteeritud ning esemete tüübile (näiteks „magamistuba-padjad“, või „köök-nõud“) - see hõlbustab märgatavalt hilisemat asjade lahti pakkimist. Kolimisteenuse täpsed ülesanded lepitakse kokku pakkumise tegemise käigus, arvestades kliendi soove ja eelistusi. Kolimisteenus täisteenusena võimaldab mugavat "võtmed kätte" lahendust, kus klient saab oma eelmisest elamisest uude asuda ümber muretult ja stressivabalt, jättes kõik kolimisega kaasnevad ülesanded ja kohustused meie lahendada.


Vaata hinnakirja Võta ühendust

KOLIMISTEENUSE KLIENDID

Kes on meie kolimisteenuse kliendid ning kellele on peamiselt kolimisteenus mõeldud?

Erakliendid

Korterite kolimine, majade kolimine, paarismajade ja ridaelamute kolimine on peamisteks eraisikutele suunatud kolimisteenuste liikideks. Korteritest majadeni on kolimisteenuse maht väga erinev - üürikorterite puhul kolitakse tihtipeale ilma mööblita ning kolimine kulgeb kiirelt. Majade puhul on ladusalt kulgeva kolimisprotsessi eelduseks eelnev kolitava terviku kaardistamine ning kolimisplaani koostamine. Läbimõeldud kolimine kulgeb muretumalt ning on kokkuvõttes nii ajaliselt tunduvalt säästlikum kui ka kliendile muretum.

Ärikliendid

Äriklientide puhul on peamisteks kategooriateks kontori kolimine, poe kolimine ning lao kolimine. Kontorite kolimine - tulenevalt sellest, kas kolitakse koos mööbliga või ilma, võib kolimise maht olla üpris erinev. Mööbliga kolimise korral demonteerime mööbli, transpordime uuele kontoripinnale ning seal taas komplekteerime selle. Kogu bürootehnika saab korrektselt pakitud, markeeritud ning uues kohas oma uuele õigele kohale paigutatud. Dokumendid ja muud esemed võime pakkida, markeerida ja lahti pakkida meie või soovi korral saab seda teha ka tellija ise.. Poodide kolimine - poe kolimine võib hõlmata endas nii inventari kolimist, poe mööbli kolimist kui ka mõlemat. Ka siin on võimalikud erinevad lahenduse mahud veoteenusest täisteenuseni koos kogu inventari pakkimise ja lahti pakkimisega. Ladude kolimine - kui laopind muudab asukohta, on vaja kogu praegusel laopinnal olev kaup toimetada uude asukohta ning siinkohal tuleme appi meie - teisaldame kogu laoseisu uude asukohta kiirelt ja sujuvalt, vajadusel ka nädalavahetusel, et ei tekiks häireid ega seisakuid poe töös.

KOLIMISTEENUSE HIND

Kuidas kujuneb kolimisteenuse hind? Lühike vastus sellele küsimusele on, et hind kujuneb vastavalt töö mahule ja keerukusele. Väiksema korteri ning ka mööblita kolimise võib kergelt ühele poole saada tunni ajaga. Kui tegemist on natuke suuremamahulise kolimisega, kus on vaja kolida ka mööbel ja kõik esemed, võib kolimine võtta pikema päeva jagu aega ning rohkem, kui tegemist on majaga ja/või vajab mööbel ka eelnevat demonteerimist ja hilisemat kokkupanekut. Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust, et tulenevalt kolimist vajavate esemete kogusest, iseloomust, algpunkti ning sihtpunkti korrustest välja arvutada kolimisteenuse hinna ning koostada hinnapakkumise.Vaata hinnakirja Võta ühendust