Kolimisteenus


Kui sind ootab ees suurem või väiksem kolimine, olgu selleks korter, eramaja või kontor, oleme valmis aitama. Kolimisteenuse näol on võimalik tellida ainult transport, kolimisteenuse täisteenus koos pakkimise ja markeerimisega ning kõik muud võimalikud sinna vahele jäävad variandid. Populaarseimaks kolimisteenuse lahenduseks kolimisel on transpordi tellimine koos 1-2 abilisega laadimisel.


Kolimisteenuse liigid

Meie pakutavad kolimisteenused jagunevad kolme peamisesse kategooriasse:

Kolimisteenus veoteenusena

Kolimisteenus veoteenusena sisaldab endas transporti kaubikuga ilma laadimisabita. Peale ja mahalaadimise eest kannab hoolt tellija ning kogu kolimise vältel on meie kaubik transpordiks teie teenistuses. Sõidukordade arv algpunkti ja sihtpunkti vahel ei ole piiratud.

Kolimisteenus veoteenuse ja laadimisabiga

Kolimisteenuse liik, kus on peale- ja mahalaadimisel meie poolt abiks kas üks või kaks abilist kolimisel, vastavalt kliendi soovile ja vajadusele. Kui on aga soov ja võimalus ka ise kolimisprotsessis osaleda, saab soodsamalt hakkama tellides kolimisteenuse koos ühe abilisega. Sel puhul aitab juht kogu kolimise käigus tellijat asjade transportimisel. Tellides kolimisteenuse kahe abilisega on meie poolt kolimisel abistamas nii juht kui ka täiendav abiline. Selle variandi puhul saab muretult jätta esemete transportimise kogu kolimisprotsessi käigus meie hooleks. Kui aga kolitavaid esemeid on palju ning just väiksemaid esemeid, siis võib ka endapoolse abistamise korral olla mõistlik tellida kolimisteenus koos kahe abilisega. Kolimise käigus kulub suurem osa ajast peamiselt esemete transpordile kolitavalt pinnalt kaubikusse ning hiljem kaubikust uuele pinnale. Kahe abilise puhul võib kogu kolimisprotsessi kestus olla tunduvalt lühem ning seeläbi ka lõppkokkuvõttes soodsam.

Kolimisteenus täisteenusena

Kolimisteenuse täisteenuse puhul kanname hoolt kõigi kolimise etappide eest meie, kuid ka siin on võimalikud mitmed väikesed ja paindlikud variatsioonid vastvalt tellija soovidele ja vajadustele. Kolitavate esemete komplekteerimise, pakkimise ja markeerimise koos lahti pakkimisega võib jätta meie hooleks kas tervikuna või osaliselt. Soovi korral võib asjade pakkimise ning lahti pakkimise eest ka ise hoolt kanda ning meie ülesandeks jätta vaid mööbli demonteerimise ja monteerimise koos kõigi esemete transpordiga. Täisteenus hõlmab endas üldjuhul meiepoolset mööbli demonteerimist, transporti koos uuel pinnal monteerimise ja korrektse paigutusega ning väiksemate esemete pakkimist ja transporti või juba eelnevalt pakitud esemete transporti. Väiksemate esemete puhul pakitakse asjad meie poolt kastidesse, mis on markeeritud vastavalt ruumidele, kus nad on komplekteeritud ning esemete tüübile (näiteks „magamistuba-padjad“, või „köök-nõud“) - see hõlbustab märgatavalt hilisemat asjade lahti pakkimist. Kolimisteenuse täpsed ülesanded lepitakse kokku pakkumise tegemise käigus, arvestades kliendi soove ja eelistusi. Kolimisteenus täisteenusena võimaldab mugavat "võtmed kätte" lahendust, kus klient saab oma eelmisest elamisest uude asuda ümber muretult ja stressivabalt, jättes kõik kolimisega kaasnevad ülesanded ja kohustused meie lahendada.Vaata hinnakirja Võta ühendust