UTILISEERIMINE JA ÄRAVEDU


Aitame nii vanadel kui kasutust enam mitte leidvatel esemetel leida tee nii utiliseerimisele kui ka sobivusel jõuda taaskasutusse. Utiliseerimisele minevad esemed aitame toimetada jäätmejaama, kus nad korrektselt utiliseeritakse. Taaskasutuseks kõlbulikud esemed aitame aga suunata uuele eluringile. Kui sul on esemeid, millest soovid vabaneda, jäta nende äravedu, utiliseerimine ning taaskasutus Transeri hooleks.
Utiliseerimine ootab ees tavaliselt esemeid, mis on jõudnud väärikalt oma kasuliku eluea lõppu, ei ole enam kasutuskõlbulikud või mida lihtsalt enam ei soovita. Kõigi nende ja ka muude põhjuste korral saab utiliseerimine ja äravedu teoks meie abiga. Mööbli ja kodutehnika äravedu ning utiliseerimine on peamised soovid, millega utiliseerimise osas meie poole pöördutakse. Loomulikult aitame vabaneda ka teistest ja teist tüüpi esemetest, muuhulgas raamatutest, riietest, metallist, puidust, ehitusjäätmetest.
Transer pooldab rohelist mõtteviisi ning alati ei pea olema lahenduseks utiliseerimine - heaks alternatiiviks võiks olla hoopiski taaskasutus.

Utiliseerimise ja äraveo hind

Kui palju maksab utiliseerimine? Utiliseerimise ja äraveo hind kujuneb arvestuslikult tunnihinna põhjal transpordile kuluvast ajast ning sellele lisanduvast utiliseerimise tasust. Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust ning aitame meeleldi välja arvutada transpordile kuluva aja ning ka utiliseerimise tasu.

Taaskasutus või utiliseerimine?

Taaskasutuseks sobivad üldjuhul heas korras ja viisaka välimusega esemed. Pooldame taaskasutust ning eelistame seda võimalusel alati utiliseerimisele. Aitame leida kasutatud asjadele võimaluse uueks eluks ja uueks koduks, kui ese oma iseloomult ja seisukorralt seda võimaldab. Kõiki esemeid paraku taaskasutusse suunata ei õnnestu ning siis tuleks ikkagi minna utiliseerimise teed. Kuid ka utiliseerimine ei tähenda teekonna lõppu - utiliseeritav ese leiab uue elu lihtsalt veidi pikemat teed pidi ning teisel kujul ümbertöötlemise tulemusena. Taaskasutuse kohta saad lähemalt lugeda SIIT.

Utiliseerimiseks sobivad esemed

Mööbel - diivanid, kapid, voodid, madratsid ja muud esemed
Kodutehnika ja kodumasinad - külmkapid, pesumasinad ja muud esemed
Olmeprügi ja olmejäätmed, riided, mänguasjad, nõud ja muud esemed
Ehitusjäätmed ning ehituspraht ja remondijärgne prügi

Utiliseerimiseks ebasobivad kaubad

Kõiki esemeid me transpordiks utiliseerimise eesmärgil vastu ei võta. Kui ära antav kaup ei lähe eelpool nimetatud kategooriate alla ning soovid kinnitust, kas me seda ikka transpordime, on kõige parem meiega ühendust võtta. Selguse mõttes oleme kokku pannud lühikese nimekirja peamistest ebasobivatest esemetest. See nimekiri ei ole täielik, kuid peamised esemed, mida me vastu ei võta on - vedelikud, ohtlikud ja keelatud ained, patareid ja akud, kemikaalid, biolagunevad jäätmed, määrivad-kleepuvad esemed/pakendid, tolmav ja kergesti lenduv materjal.

Vaata hinnakirja Võta ühendust