Mööbli ja tehnika utiliseerimine ja äravedu

Utiliseerimine ja äravedu

Aitame esemetel jõuda taaskasutusse või aidata toimetada nad jäätmejaama, kus nad korrektselt utiliseeritakse. Utiliseerimine ootab ees tavaliselt esemeid, mis on jõudnud väärikalt oma kasuliku eluea lõppu, ei ole enam kasutuskõlbulikud või mida lihtsalt enam ei soovita. Kõigi nende ja ka muude põhjuste korral saab utiliseerimine ja äravedu teoks meie abiga. Mööbli ja kodutehnika äravedu ja utiliseerimine on peamised soovid, millega utiliseerimise osas meie poole pöördutakse, kuid aitame vabaneda ka teistest ja teist tüüpi esemetest. Transer pooldab rohelist mõtteviisi ning alati ei pea olema lahenduseks utiliseerimine ning heaks alternatiiviks võib olla hoopiski taaskasutus.

Utiliseerimise ja äraveo hind

Kui palju maksab utiliseerimine? Hind kujuneb tunnihinna põhjal transpordile kuluvast ajast ning sellele lisanduvast utiliseerimise tasust. Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust ningaitame meeleldi välja arvutada transpordile kuluva aja ning utiliseerimise tasu.

Taaskasutus või utiliseerimine?

Taaskasutuseks sobivad üldjuhul heas korras ja viisaka välimusega esemed. Pooldame taaskasutust ning eelistame seda võimalusel utiliseerimisele. Aitame leida võimaluse uueks eluks ja uueks koduks, kui ese oma iseloomult ja seisukorralt seda võimaldab. Kõiki esemeid paraku taaskasutusse suunata ei õnnestu ning siis tuleks ikkagi minna utiliseerimise teed. Kuid utiliseerimine ei tähenda teekonna lõppu - utiliseeritav ese leiab uue elu lihtsalt veidi pikemat teed pidi ja teisel kujul ümbertöötlemise käigus. Taaskasutuse kohta saad lähemalt lugeda SIIT.

Mööbli äravedu ja utiliseerimine

Mööbli utiliseerimine
Diivani utiliseerimine
Madratsi utiliseerimine

Vana kodutehnika äravedu ja utiliseerimine

Pesumasina utiliseerimine
Külmkapi utiliseerimine

Vana elektroonika äravedu ja utiliseerimine

Elektroonikaseadmete utiliseerimine

Olmejäätmete äravedu ja utiliseerimine

Vanad raamatud, riided, vaibad, nõud, puidust, metallist ja plastikust esemed

Ehitusprahi äravedu ja utiliseerimine

Remondi ja ehituse käigus tuleb ikka prahti, aitame sellest vabaneda, kuid ehitusprahi transpordiks on meil mõned tingimused. Lenduv, määriv ja tolmva praht peab olema korrektselt pakitud. Kõige lihtsam on kasutada selleks tugevaid ehitusprahi kotte - nii on lihtsam ja kiirem ehitusprahti transportida ning kogu protsess on puhtam nii transportijale kui ka kaubaruumi silmas pidades.

Ebasobivad kaubad

Kõiki esemeid me transpordiks utiliseerimise eesmärgil vastu ei võta. Kui ära antav kaup ei lähe eelpool nimetatud kategooriate alla ning soovid kinnitust, kas me seda ikka transpordime, on kõige parem meiega ühendust võtta. Selguse mõttes oleme kokku pannud lühikese nimekirja peamistest ebasobivatest esemetest. See nimekiri ei ole täielik, kuid peamised esemed, mida me vastu ei võta on - vedelikud, ohtlikud ja keelatud ained, patareid ja akud, kemikaalid, biolagunevad jäätmed, määrivad-kleepuvad esemed/pakendid, tolmav ja kergesti lenduv materjal.

Vaata hinnakirja Võta ühendust