OLMEJÄÄTMETE ÄRAVEDU JA UTILISEERIMINE

Olmeprügi äravedu ja utiliseerimine

Vanad raamatud, riided, vaibad, nõud, puidust, metallist ja plastikust esemed - kõik need ja paljud muud koduses majapidamises leiduvad esemed sobivad utiliseerimiseks. Kui tegemist on väiksemate esemetega, on aja kokkuhoiu mõttes hea need eelnevalt koguda kokku ja panna kas kastidesse või kottidesse, nii kulgeb kogu protsess kiiremini ning ka teenuse hind tuleb seeläbi soodsam tänu väiksemale ajakulule. Kui esemeid on rohkem ning neid on soov suunata taaskasutusse, oleks hea esemed eelnevalt sorteerida nende tüübi järgi - näiteks riided ühte kasti, raamatud teise kasti.

Milliseid olmejäätmeid võimalik utiliseerida?

Üldistavalt võib öelda, et meile utiliseerimisele minevateks sobilikeks esemeteks on peamiselt kõik koduses majapidamises tavakasutuses olevad esemed. Võtame vastu raamatuid, riideid, vaipasid, nõusid, mänguasju, majapidamistarbeid ning kõikvõimalikke erinevaid puidust, metallist, plastikust ja muust materjalist esemeid. Küll aga ei võta me vastu niiöelda igapäevast prügi ega ka toidujäätmeid ja kodukeemiat. Lisaks tavapärastele olmejäätmetele aitame vabaneda muuhulgas ka erinevatest kodumasinatest

Utiliseerimise ja äraveo hind

Utiliseerimise hind kujuneb utiliseerimisele minevate esemete kogusest ning transpordile kuluvast ajast. Täpsema hinnapakkumise saamiseks soovitame võtta meiega eelnevalt ühendust, et saaksime välja arvutada ligikaudse kogumaksumuse.

Vaata hinnakirja Võta ühendust