Olmejäätmete utiliseerimine

Prahivedu, prügivedu, vana mööbli ja tehnika äravedu


on selle kategooria põhilisteks teenusteks ning võtmesõnaks on siin nende kõigi puhul utiliseerimine. Võtame peale enam kasutust mitte leidva kauba ning toimetame selle jäätmejaama, kus anname selle korrekselt ära vastavalt jäätmejaama kehtivale hinnakirjale.
Vaata hinnakirja Võta ühendust