10 nõuannet pakkimiseks, kui sind ootab ees kolimine

Kolimine
Kolimisteenus transpordist täislahenduseni
26.04.20
Mööbli kolimine - riidekapi transport
Mööbli kolimine – kas ja kuidas toimub mööbli lahti võtmine ja kokku panemine?
18.07.22
Show all

10 nõuannet pakkimiseks, kui sind ootab ees kolimine

Kolimisteenus-pakkimine-veoteenus-1

 

Kolimine on üldjuhul aeganõudev tegevus, kus kõige suurema osa kolimisele kuluvast ajast võtab asjade esialgne pakkimine ning hilisem uuesti lahti pakkimine. Kõige lihtsam ja mugavam on tellida kolimise täisteenus, kuid see võib osutuda üpris kulukaks, kui kolitavaid asju on palju. Säästlikum on aga asjade pakkimise eest ise hoolt kanda. Lisaks kokkuhoiule saab selle tegevuse käigus ka asju sorteerida ning kasutust enam mitteleidvad esemed näiteks taaskasutusse suunata. Ise pakkimise plussiks on ka see, et oma käe järgi ära pakitud asjad leiab hiljem üldjuhul ka kiiremini ja hõlpsamalt üles. Seda muidugi juhul, kui eelnevalt teadlikult ja läbimõeldult pakkida.

Muretu kolimise üheks peamiseks komponendiks on hästi läbimõeldud pakkimine. Oleme selle tarbeks kokku pannud väikese nimekirja nõuannetest, nippidest ja juhtmõtetest, mida järgides õnnestub kolimine mööda saata tunduvalt mugavamalt. Pakkimise planeerimisele kulutatud väike lisaaeg tasub ennast ära mitmel tasandil – väiksema ajakulu ja vähem stressi. Kindlasti sujub tunduvalt ladusamalt ka uues kodus lahti pakkimine ja sisse seadmine ning esmase vajadusega asjade hõlpsam üles leidmine.

1. Paki esmased asjad eraldi. Kõik asjad ei ole võrdsed – hügieenitarbed, riided, peamised sööginõud ning magamistarbed on hea pakkida teistest asjadest eraldi. Soovitav on nad ka vastavalt märgistada, et uues kodus oleks peamised asjad kergesti leitavad ja kasutusele võetavad.

2. Paki ühte tüüpi asjad kokku. Seda põhimõtet järgides on hilisem asjade lahti pakkimine ning neile oma koha leidmine tunduvalt lihtsam. Kui ühte kohta käivad asjad on lahti pakitud ja ära paigutatud, ei ole võimalust, et asju lisandub teistest kastidest ning tuleb hakata ümber planeerima juba paigutatut. Erandiks on siinkohal olukord, kui kasti raskus läheb liiga suurek. Sel puhul tuleb jaotada raskust, mis on ühtlasi ka meie järgmiseks nõuandeks.

3. Jaota raskust. Nagu eelnevas punktis välja tõime, on hilisema lahti pakkimise huvides kõik samasugused ja sarnased asjad ühte kasi panna. Siinkohal aga tuleb arvestada, et raskemate esemete korral ei puurgi kas kast koormusele vastu pidada või võib kasti transportimine olla liigselt koormav suure kaalu tõttu. Sel puhul on mõistlik jagada raskus mitme kasti vahel ning kombineerida kergemate esemetega. Järgida tuleb seejuures alati põhimõtet, et raskemad asjad tuleb paigutada allapoole ning kergemad peale. Mõistlik on raskus jaotada kahte tüüpi asjade vahel, et kastide sisu väga kirjuks ei läheks. Näiteks võib heaks kombinatsiooniks olla raamatud ja kergemad riided.

4. Märgista kastid. Üheks suuremaks veaks, mida kolimisel tehakse, on lisaks eri tüüpi esemete läbisegi pakkimisele kastide märgistama jätmine. Selliselt võib küll kiirelt asjad kokku pakitud saada, kuid suureneb kordades hilisemale lahti pakkimisele kuluv aeg.  Kaste saab märgistada lähtuvalt kahest põhimõttest, olenevalt, kuidas kellelegi meelepärasem on:
a) esemete tüübi järgi. Kiirem lahendus on markeerida kastid ära nende sisu järgi – „riided“, „raamatud“, „mänguasjad“. Need on tavapärasemad sildistamise kategooriad ning selliselt leiab hõlpsalt soovitud asjad hiljem üles ja saab lahti pakkimist alustada soovitud järjekorras.

b) ruumide ja tüübi kaupa . See tuleb kasuks eriti just suurema elamise puhul või kui kolitavate asjade hulk on suur. Lähtuda saab kahte tüüpi loogikast – markeerida kastid vastavalt esemete tüübile ning ruumile, kus ta pakitud on või juba planeerida neile oma koht uues kodus. Näiteks – „Töötuba. Raamatud“ võib tähendada, et antud kast läheb uues kodus töötuppa ning sisu saab paigutada mugavalt otse raamaturiiulile. Nii saab kastid esimese korraga õigesse ruumi toimetatud ja puudub hilisem vajaduse kaste ringi hakata transportima. Samuti ei jää nad muude asjade kolimisel tee peale ette, kui nad saab toimetada kohe õigesse kohta.

5. Paki õrnad asjad eraldi. Kergelt purunevad ja vigastatavad esemed on hea pakkida teistest asjadest eraldi. Seda tuleks teha nii kasti sisu silmas pidades, kui ka need kastid ise teistest eraldi paigutada. See on oluline hilisema transpordi planeerimise jaoks, et nad ei satuks kolimise käigus ekslikult raksemate kastide alla.

6. Kasuta pehmendusmaterjali. Õrnemate esemete pakkimisel (nagu näiteks klaasid, taldrikud, jne) on soovitav nende vahele alati paigutada pehmendavat materjali. Selleks saab kasutada näiteks mullikile, loodust säästva lahendusena sobivad suurepäraselt vanad ajalehed.  Oluline on silmas pidada, et lisaks sellele, et klaaside ja taldrikute virnastamisel nende vahele tuleb pehmendus panna, vaadatakse tihti mööda sellest, et ka küljed puutuvad omavahel kokku ja vajavad teistest nõudest isoleerimist. Võimalus on siinkohal kasutada jälle näiteks ajalehti või näiteks rätikuid. Pehmenduse panemata jätmisel võivad nõud  kolimise käigus kergelt puruneda ka väiksema põrutuse peale, kasvõi tänavaaugust läbi sõites.

7. Kastide järjekord . Sujuva kolimise kulgemise huvides aseta kastid eelnevalt valmis transpordiks järjekorras, milles nad peaksid kolimisautosse liikuma. Selleks saad reastada kastid mitmesse virna. Raskemad ja keskmise raskusega kastid (näiteks kaks raskemat kasti all ning kergemad peal – selliselt ei saa kõige alumised kastid liigset koormust) sea eraldi virna. Kergemad kastid ja õrnemat ümberkäimist vajavad kastid võiksid leida koha raskematest kastidest eraldi.  Kindluse mõttes võiks õrnemaid esemeid sisaldavad kastid ka vastavalt märgistada.

8. Sorteeri asjad. Kolimise käigus pakkimine on suurepärane võimalus vabaneda vanadest asjadest. Kui sul on asju,  mida sa enam ei kasutata või millele ei leidu enam rakendust, jääb neist loobumisel uues elamiskohas ka rohkem ruumi. Sorteeri need asjad eraldi ning anna ära taaskasutusse. Selliselt saab neist saaks rõõmu tunda keegi, kellel neid võib rohkem vaja minna.

9. Ära jäta tühja ruumi kastidesse. Kui oled pakkimisega ühele poole saamas ja valmis kaste sulgema, veendu, et kastidesse ei jääks liigselt tühja ruumi.  Kolimise käigus tassimisel ning sõidukiga transpordil asjad liiguvad ja hõõrduvad üksteise vastu ning see võib põhjustada pindade kriimustamist ja kulumist. Tühja ruumi saab täita ning loksumist vähendada näiteks lisades kastidesse käterätikuid või saunalinasid ruumitäiteks.

10. Ära koorma kaste üle.  Liigne raskus võib põhjustada lisaks enda vigastamisele ka kasti põhja alt ära kukkumise. Kui sul on väga raskeid asju, jaota need kahte kasti ühe asemel ning täida kast näiteks rätikute või muude kergemate esemetega, et kast saaks kenasti täis ning asjad sees ei liiguks üksteise vastu.

Loodetavasti sait siit mõne hea mõtte, mida praktikas rakendades möödub sinu järgmine kolimine sujuvalt ja muretult. Kui asjad pakitud ning soovid neile transporti, oleme sind alati valmis aitama. Kolimisteenuse hinnakirja leiad vajutades SIIA.

Kolimine, kolimistenus, veoteenus transport kaubikuga